علاوه بر سلامت جسمانی، تعیین زمان تخمک گذاری می تواند شانس بارداری را به شدت افزایش دهد. این روزها ابزارهای آنلاین زیادی برای تعیین زمان تخمک گذاری وجود دارد؛ اما می توان این زمان را بدون این ابزارها نیز تعیین کرد.

تعیین زمان تخمک گذاری؛ افزایش شانس بارداری

تعیین زمان تخمک گذاری

در زمان تخمک گذاری، تخمک بالغ پس از رها شدن از تخمدان به سمت لوله های فالوپ حرکت می کند. اگر در همین زمان اسپرم هم در لوله های فالوپ وجود داشته باشد، شانس بارداری به شدت افزایش می یابد. از لحاظ تکنیکی، بارداری زمانی رخ خواهد داد که فرد پنج روز قبل از تخمک گذاری و روز تخمک گذاری رابطه جنسی داشته باشد. البته شانس بارداری در سه روز منتهی به تخمک گذاری خیلی بیشتر است. پس از گذشت ۱۲ الی ۲۴ ساعت بعد از پروسه تخمک گذاری، تخمک در لوله های رحمی از بین رفته و دیگر امکان بارداری وجود نخواهد داشت؛ پس یک خانم تنها در زمان تخمک گذاری در سیکل قاعدگی خود می تواند باردار شود.

بهترین زمان برای بارداری

بهترین زمان برای بارداری، همان زمان تخمک گذاری می باشد. زمان تخمک گذاری در زنان متفاوت می باشد. در واقع زمانی که تخمک از تخمدان رها می شود امکان بارداری برای خانم فراهم می گردد. لازم به ذکر است پروسه تخمک گذاری یک دوره ۵ روزه است و در تمام این دوره یک خانم قدرت باروری دارد.

نحوه تشخیص زمان تخمک گذاری

تعیین زمان تخمک گذاری می تواند در برنامه ریزی برای بارداری بسیار اثرگذار باشد. برای تعیین زمان تخمک گذاری می توان چرخه قاعدگی را روی یک نمودار و یا در یک دفترچه مربوطه وارد کرد تا زمان دقیق تخمک گذاری مشخص شود. لازم به ذکر است اولین روز چرخه قاعدگی، اولین روز شروع دوره پریود و آخرین روز چرخه قاعدگی، یک روز قبل از شروع دوره بعدی پریود می باشد. پس از تعیین چرخه قاعدگی خود روی تقویم، ۱۶ روز از تاریخ شروع پریود بعدی خود روی تقویم به عقب برگردید؛ این روز تا ۴ روز بعد، بازه تخمک گذاری خواهد بود. در صورتی که سیکل قاعدگی فرد ۲۸ روزه باشد ۱۴ روز پس از شروع پریود روز تخمک گذاری می باشد. البته امروزه اپلیکیشن های زیادی برای تعیین زمان تخمک گذاری وجود دارد که می توان از آن ها استفاده کرد. در این راستا ذکر یک نکته ضروری است و آن اینکه، روش مذکور برای افرادی که قاعدگی نامنظم دارند قابل استفاده نمی باشد.

تعیین زمان تخمک گذاری در پریود نامنظم

در صورتی که سیکل قاعدگی فرد نامنظم باشد، می تواند برای تعیین روز تخمک گذاری خود از روش های زیر استفاده کند:

تغییرات بدن در دوره تخمک گذاری
کیت های پیش بینی زمان تخمک گذاری
  • کیت های پیش بینی زمان تخمک گذاری

میزان هورمون LH حدود ۲۴ تا ۳۶ ساعت قبل از زمان تخمک گذاری افزایش می یابد. کیت های پیش بینی زمان تخمک گذاری سطح این هورمون را در ادرار مورد بررسی قرار می دهند. این کیت ها حالت نواری دارند و می توان در طول چرخه قاعدگی چند بار از آن استفاده کرد.

  • باورهای غلط در مورد زمان تخمک گذاری

برخی از افراد معتقدند زنان در تمام چرخه قاعدگی خود توانایی بارداری دارند؛ این باور کاملا غلط است. هر خانم تنها در زمان تخمک گذاری فرصت باروری دارد؛ چرا که اسپرم تنها ۵ روز و تخمک تنها ۲۴ ساعت زنده می ماند. بنابراین تخمک و اسپرم باید در زمان درست در کنار هم قرار بگیرند تا لقاح صورت گیرد.

  • تغییرات بدن در دوره تخمک گذاری

میزان هورمون های مختلف در طول چرخه قاعدگی تغییر می کند. در نیمه اول دوره تخمک گذاری، تخمدان هورمون استروژن تولید می کند. افزایش سطح استروژن به میزان کافی سبب رها شدن تخمک از تخمدان می شود. پس از رها شدن تخمک، تخمدان پروژسترون تولید می کند؛ این موضوع سبب افزایش دمای بدن می شود. کنترل دمای بدن در چند دوره می تواند دمای پایه بدن را مشخص کند. در این صورت افزایش درجه حرارت بدن همانند یک زنگ هشدار برای شروع دوره تخمک گذاری می باشد.

این هورمون ها سبب تغییر موکوس دهانه رحم و ایجاد حالت چسبندگی خواهد شد. زمانی که بدن فرد آماده تخمک گذاری است، این غلظت افزایش پیدا کرده و حالت سفیده تخم مرغ پیدا می کند.

افزودن دیدگاه