عمل پانکچر؛ مراقبت ها و تغذیه بعد از تخمک کشی

عمل پانکچر؛ مراقبت ها و تغذیه بعد از تخمک کشی

عمل تخمک کشی یا پانکچر چیست؟ عمل پانکچر یا تخمک کشی، دومین گام از روند درمان ناباروری به روش آی وی اف است که به منظور استخراج تخمک از فولیکول تخمدان انجام می شود. پس از تحریک تخمدان ها با داروهای هورمونی نظیر گنادوتروپین (HCG)، مایع داخل فولیکول ها به همراه تخمک های داخل آنمطالعه بیشتر