این تخصص مربوط به حیطه درمان امراض‌ و اصلاح اختلالات مربوط به استخوان‌ها، بافت ها، مفاصل و سایر اندام های حرکتی می باشد. متخصص ارتوپد تلاش می کند تا با استفاده از روش های مختلف جراحی و غیر جراحی به مداوای امراض و اختلالات سیستم حرکتی بدن بپردازد.

مقالات بیشتر