در این تخصص به مطالعه انواع سرطان، خون و بافت های سازنده خون پرداخته می شود و بعد از شناسایی بیماری های خون و تومورهای سرطانی ، درمان های لازم مانند عمل جراحی ، شیمی درمانی ، رادیو درمانی نمونه برداری و هرگونه اقدام پزشکی دیگر تجویز می گردد.

مقالات بیشتر