در این تخصص به شناسایی و مداوای امراض مربوط به کلیه و مجاری ادراری مانند عفونت های ادراری، انواع بی اختیاری های ادراری، افتادگی مثانه و نیز امراض مربوط به نازایی مردان پرداخته می شود که در صورت نیاز، جراحی نیز انجام می گیرد.

مقالات بیشتر