رادیولوژی تخصصی است که از پرتو x و سایر انواع امواج و پرتوها برای شناسایی و مداوای امراض و حالات غیرنرمال کمک می‌گیرد.

مقالات بیشتر