متخصص زنان و زایمان ؛ جراح و پزشکی است که تخصص وی در زمینه امراض و مشکلات مربوط به دستگاه تناسلی زنان ، زایمان ، بارداری و نازایی است.

مقالات بیشتر