متخصص زنان و زایمان؛ جراح و پزشکی است که تخصص وی در زمینه امراض و مشکلات مربوط به دستگاه تناسلی زنان، زایمان، بارداری و نازایی است.

مقالات بیشتر