سونوگرافی یکی از روش های تصویربرداری بر اساس امواج فراصوت است که برای بررسی بافت‌ها و اندام های داخلی بدن و اختلالات آن‌ها مورد استفاده قرار می گیرد.

مقالات بیشتر