شناسایی و مداوای انواع بیماری های هورمونی مانند: اختلالات غدد جنسی و غیر جنسی ، تعیین جنسیت و ایهام تناسلی ، تیروئید ، دیابت ، ناهنجاری های رشد و امراض غدد فوق کلیوی به این تخصص مربوط می‌شود.

مقالات بیشتر