متخصصین قلب ، در زمینه شناسایی و مداوای امراض قلبی و عروقی مانند ضایعه های انسدادی، اختلالات مادرزادی، نارسایی و مشکلات دریچه ای قلب فعالیت می کنند.

مقالات بیشتر