در این تخصص به شناسایی، مداوا و جلوگیری از امراض مربوط به پوست ، مو ، ناخن و نواحی حاوی مایع مخاطی در بدن (مانند داخل دهان ، بینی و چشم ها) پرداخته می شود.

مقالات بیشتر