در این تخصص به بررسی عملکرد کلیه سالم، بیماری یا اختلالات کلیوی و غدد آدرنال (غدد فوق کلیوی) و همچنین پیوند کلیه پرداخته می‌شود.

مقالات بیشتر