این تخصص شاخه‌ای از پزشکی است که به شناسایی و مداوای ناهنجاری های گوش، گلو (حلق) و بینی، و سر و گردن می پردازد.

مقالات بیشتر