checkup banner

فرم درخواست چکاپ

    لطفا برای درخواست نوبت چکاپ فرم زیر را تکمیل نمایید.
تصویر کپچا

چکاپ کامل چشم

  • ویزیت پزشک
  • بینایی سنجی
  • اندازه گیری فشار داخل چشم
  • بررسی قسمت خلفی و شبکیه
  • بررسی قسمت قدامی چشم
هزینه: ۲۵,۰۰۰ تومان