فرم درخواست چکاپ

    لطفا برای درخواست نوبت چکاپ فرم زیر را تکمیل نمایید.
لطفا صبر کنید

چکاپ زنان

  • ماموگرافی
  • پاپ اسمیر
  • کولونوسکوپی
  • سیگموئیدوسکوپی
  • آزمایش سنجش تراکم استخوان
هزینه: ۱,۲۷۴,۸۰۰ تومان
افزودن مدرک بیشتر
انتخاب مدرک

مدارک مورد نیاز را ضمیمه کنید. | حداکثر سایز 10 MB | پسوندهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, pdf, rar, zip

CAPTCHA
لطفا صبر کنید