بیمارستان های محل خدمت

  • بیمارستان شهدای کارگر
  • بیمارستان گودرز

افتخارات

  • لوح افتخار به عنوان برگزیده اولین مجمع استانی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • لوح افتخار به دلیل تلاش در جهت سلامت مادر و نوزاد از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • لوح افتخار از مدیریت درمان تأمین اجتماعی در زمینه مدیریت بخش غذایی
  • راه اندازی کلینیک رژیم غذایی در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای کارگر
تخصصتغذیه
روش های درمانی
  • رژیم درمانی
  • مشاوره فعالیت های بدنی
  • تجویز داروهای مجاز و مکمل های غذایی
مطبیزد - بلوار مدرس - میدان نماز - بیمارستان شهدای کارگر
تلفن۰۳۵ ۳۱۸۲۲۶۰۰ -  ۳۱۸۲۲۳۲۴ ۰۳۵
زبان
  • فارسی

روند تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محمدحسن آسایش در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ مدرک کارشناسی علوم تغذیه و صنایع غذایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران شده اند.

اطلاعات تماس

میتوانید برای برقراری ارتباط با ما از راه های زیر اقدام نمایید.
افزودن مدرک بیشتر
انتخاب مدرک

مدارک مورد نیاز را ضمیمه کنید. | حداکثر سایز 10 MB | پسوندهای مجاز: jpg, jpeg, png, gif, pdf, rar, zip

لطفا صبر کنید