بیمارستان های محل خدمت

  • بیمارستان شهدای کارگر
  • بیمارستان گودرز

افتخارات

  • لوح افتخار به عنوان برگزیده اولین مجمع استانی سلامت از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • لوح افتخار به دلیل تلاش در جهت سلامت مادر و نوزاد از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی
  • لوح افتخار از مدیریت درمان تأمین اجتماعی در زمینه مدیریت بخش غذایی
  • راه اندازی کلینیک رژیم غذایی در درمانگاه تخصصی بیمارستان شهدای کارگر
تخصص تغذیه
روش های درمانی
  • رژیم درمانی
  • مشاوره فعالیت های بدنی
  • تجویز داروهای مجاز و مکمل های غذایی
مطب یزد - بلوار مدرس - میدان نماز - بیمارستان شهدای کارگر
تلفن ۰۳۵ ۳۱۸۲۲۶۰۰ -  ۳۱۸۲۲۳۲۴ ۰۳۵
زبان
  • فارسی

روند تحصیلی

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

محمدحسن آسایش در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ مدرک کارشناسی علوم تغذیه و صنایع غذایی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران شده اند.

اطلاعات تماس

میتوانید برای برقراری ارتباط با ما از راه های زیر اقدام نمایید.