مرکز پرتو درمانی شهید رمضانزاده یزد

3537251171 - یزد، خیابان شهید مطهری، روبروی پمپ بنزین

مرکز پرتو درمانی شهید رمضان زاده به همت پدر شهید محمود رمضانزاده در سال ۱۳۸۳ تأسیس شده است. این مرکز از جمله مراکز درمانی تحت نظر دانشگاه محسوب می شود. مرکز پرتو درمانی شهید رمضان زاده دارای بخش های پرتودرمانی، شیمی درمانی و تجهیزات پیشرفته و مدرن نظیر سیستم شتاب دهنده خطی، سیستم طراحی سه بعدی، سیمولاتور، سی تی اسکن و سیستم طراحی و همچنین ساخت شیلد بیمار می باشد. بخش شیمی درمانی این مرکز نیز شامل ایستگاه پرستاری، اتاق بازی کودکان و اتاق دارو می شود.

پرتودرمانی
شیمی درمانی بستری
اورژانس عمومی
خدمات مشاوره ای
شیمی درمانی
رادیوتراپی
بیمه سنگ آهن
کمیته امداد امام خمینی
بانک صادرات
خدمات درمانی نیروهای مسلح
تامین اجتماعی
Persian
English
Arabic
فلوشیپ اروانکولوژی