بیمارستان آریا مشهد

5132229094 - مشهد - خیابان جهانبانی - چهارراه گلستان شرقی

جراحی پلاستیک
بستری
آزمایشگاه پزشکی
داخلی قلب و عروق
اورولوژی
چشم پزشکی
سونوگرافی
گوش و حلق و بینی
اتاق عمل
اطفال
پوست
داخلی عمومی
ارتوپدی
داروخانه

پزشکان