بیمارستان آریا مشهد

5132229094 - مشهد - خیابان جهانبانی - چهارراه گلستان شرقی

آزمایشگاه پزشکی
جراحی پلاستیک
ارتوپدی
پوست
اطفال
گوش و حلق و بینی
چشم پزشکی
اورولوژی
داخلی قلب و عروق
بستری
داروخانه
داخلی عمومی
اتاق عمل
سونوگرافی

پزشکان