بیمارستان آریا اهواز

6133378312 - خوزستان ، اهواز ، کیانپارس ، خیابان 17 شرقی ، جنب مخابرات ، بیمارستان آریا

بیمارستان آریا، یکی از باسابقه‌ترین بیمارستان‌های خیابان 17 شرقی اهواز می‌باشد که سال 1348 در زمینی به مساحت 15.000 مترمربع با 100 تخت ثابت تأسیس شده و سال 1389 به مکان فعلی منتقل گردیده است.

بیمارستان خصوصی آریا اهواز، در حال حاضر 252 تخت فعال دارد و توسط «دکتر جعفر شریفیان» مدیریت می‌شود. ازجمله افتخارات این مرکز درمانی هم باید به دریافت عنوان درجه‌یک از واحد اعتباربخشی وزارت بهداشت اشاره نمود.

جراحی
فیزیوتراپی
اتاق عمل
داخلی عمومی
داخلی قلب و عروق
مراقبت های ویژه نوزادان
مراقبت های ویژه
اطفال
زنان و زایمان
شنوایی سنجی