بیمارستان سینا مشهد

مشهد - خیابان رازی شرقی
5138544315

بیمارستان و زایشگاه سینا، اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان می‌باشد که سال 1347 به همت 7 نفر از پزشکان عالی‌رتبه، در خیابان رازی شرقی مشهد تأسیس شده و تا سال 1372 هم با پیشرفت گسترده خود، مجهز به بخش‌های مختلف با بیش از 132 تخت گردیده است.

بیمارستان سینا مشهد، امروزه توسط «دکتر محمدحسین نیکوئیان» مدیریت می‌شود و تاکنون موفق به کسب رتبه‌های برتر و افتخارات چشمگیری شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

اخذ گواهینامه درجه‌یک ارزشیابی وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی طی 5 سال متوالی برای اولین بار در استان خراسان

کسب مجوز اجرای طرح زایمان ایمن (فیزیولوژیک) در آب برای اولین بار در استان

کسب عنوان بیمارستان نمونه شهر مشهد در سال‌های 1378 و 1394 توسط نظام پزشکی

بیمارستان سینا مشهد

بیمارستان و زایشگاه سینا، اولین بیمارستان خصوصی استان خراسان می‌باشد که سال 1347 به همت 7 نفر از پزشکان عالی‌رتبه، در خیابان رازی شرقی مشهد تأسیس شده و تا سال 1372 هم با پیشرفت گسترده خود، مجهز به بخش‌های مختلف با بیش از 132 تخت گردیده است.

بیمارستان سینا مشهد، امروزه توسط «دکتر محمدحسین نیکوئیان» مدیریت می‌شود و تاکنون موفق به کسب رتبه‌های برتر و افتخارات چشمگیری شده است که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

اخذ گواهینامه درجه‌یک ارزشیابی وزارت بهداشت و معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی طی 5 سال متوالی برای اولین بار در استان خراسان

کسب مجوز اجرای طرح زایمان ایمن (فیزیولوژیک) در آب برای اولین بار در استان

کسب عنوان بیمارستان نمونه شهر مشهد در سال‌های 1378 و 1394 توسط نظام پزشکی

پزشکان

بخش های مراکز درمانی

  • آزمایشگاه پزشکی
  • جراحی
  • جراحی اطفال
  • زنان و زایمان
  • اطفال
  • نوزادان
  • داروخانه
  • داخلی عمومی
  • اتاق عمل
  • سونوگرافی