بیمارستان خدادوست شیراز

شيراز بلوار مطهري نبش تقاطع ستارخان
7136277070

بيمارستان خصوصی خدادوست، نمونه‌ای از بیمارستان‌های تخصصی چشم شیراز می‌باشد که سال 1382 توسط «دکتر علی اصغر خدادوست» در بلوار مطهری تأسیس شده و امروزه با مدیریت «دکتر مهران محمد خدادوست» مجهز به 126 تخت و موفق به دریافت گواهینامهISO 9001:2008 گردیده است.

بیمارستان پیش فرض

بيمارستان خصوصی خدادوست، نمونه‌ای از بیمارستان‌های تخصصی چشم شیراز می‌باشد که سال 1382 توسط «دکتر علی اصغر خدادوست» در بلوار مطهری تأسیس شده و امروزه با مدیریت «دکتر مهران محمد خدادوست» مجهز به 126 تخت و موفق به دریافت گواهینامهISO 9001:2008 گردیده است.

خدمات درمانی

  • خدمات تشخیصی چشم
  • بینائی سنجی

پزشکان

بخش های مراکز درمانی

  • جراحی
  • چشم پزشکی
  • اورژانس عمومی