بیمارستان خدادوست شیراز

7136277070 - شيراز بلوار مطهري نبش تقاطع ستارخان

بيمارستان خصوصی خدادوست، نمونه‌ای از بیمارستان‌های تخصصی چشم شیراز می‌باشد که سال 1382 توسط «دکتر علی اصغر خدادوست» در بلوار مطهری تأسیس شده و امروزه با مدیریت «دکتر مهران محمد خدادوست» مجهز به 126 تخت و موفق به دریافت گواهینامهISO 9001:2008 گردیده است.

بینائی سنجی
خدمات تشخیصی چشم
اورژانس عمومی
چشم پزشکی
جراحی

پزشکان