بیمارستان طالقانی تبریز

تبريز انتهاي بلوار ٢٢بهمن ميدان راه آهن
04134421463

بيمارستان طالقانی، از قدیمی‌ترین مراکز فوق تخصصی و دولتی شهر تبریز می‌باشد که سال ۱۳۵۹ در میدان راه‌آهن فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ۱۳۶۲ به مرکز تک تخصصی زنان و زایمان تبدیل شده است.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی طالقانی تبریز، امروزه بیش از ۳۰۰ تخت دارد و توسط جناب «احد اسلامی» مدیریت می‌شود.

بیمارستان پیش فرض

بيمارستان طالقانی، از قدیمی‌ترین مراکز فوق تخصصی و دولتی شهر تبریز می‌باشد که سال ۱۳۵۹ در میدان راه‌آهن فعالیت خود را آغاز نموده و از سال ۱۳۶۲ به مرکز تک تخصصی زنان و زایمان تبدیل شده است.

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی طالقانی تبریز، امروزه بیش از ۳۰۰ تخت دارد و توسط جناب «احد اسلامی» مدیریت می‌شود.