بیمارستان مرکزی شیراز

فارس، شهر شیراز ، بلوار شهید چمران
07136284411

بیمارستان دولتی مرکزی، سال 1372 در یکی از زمین‌های 5.000 مترمربعی بلوار شهید چمران تأسیس شده که پس از بازسازی در سال 1388، فاز اول آن رسماً توسط دانشگاه علوم پزشکی قم افتتاح گردیده است و امروزه با مدیریت «دکتر محمدرضا خشنود» اداره می‌گردد.

بیمارستان مرکزی شیراز تاکنون موفق به دریافت افتخارات زیادی شده که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

• گواهینامه ISO9001:2008 (مدیریت کیفیت)

• گواهینامه ISO9001 و ISO1801 گواهینامه IMS (مدیریت یکپارچه سیستماتیک)


بیمارستان پیش فرض

بیمارستان دولتی مرکزی، سال 1372 در یکی از زمین‌های 5.000 مترمربعی بلوار شهید چمران تأسیس شده که پس از بازسازی در سال 1388، فاز اول آن رسماً توسط دانشگاه علوم پزشکی قم افتتاح گردیده است و امروزه با مدیریت «دکتر محمدرضا خشنود» اداره می‌گردد.

بیمارستان مرکزی شیراز تاکنون موفق به دریافت افتخارات زیادی شده که برخی از آن‌ها عبارت‌اند از:

• گواهینامه ISO9001:2008 (مدیریت کیفیت)

• گواهینامه ISO9001 و ISO1801 گواهینامه IMS (مدیریت یکپارچه سیستماتیک)