بیمارستان یاس تهران

تهران. خيابان كريم خان زند، خيابان استاد نجات الهی شمالی، نبش سرو
02142046

مجتمع بيمارستانی ياس (میرزا کوچک خان جنگلی)، اولین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان ایران به شمار می‌رود که سال ۱۳۶۲ با نام بیمارستان «دکتر جهانشاه صالح» در پیچ شمیران تأسیس شده سپس به بیمارستان شوروی در خیابان کریم‌خان زند منتقل گردیده است.

بیمارستان شوروی بعداً به نام‌های میرزاکوچک خان، جامع زنان و محب یاس با فعالیت اصلی مرکز درمانی، پژوهشی و آموزشی تغییر نام داده و ساختمان آن هم نهایتاً به ساختمانی ۱۰ طبقه با مساحت ۴۲۰۰ مترمربع تبدیل شده است.

بیمارستان محب یاس، رسماً از سال ۱۳۹۳ افتتاح شده و امروزه با وجود ۴۰۰ تخت، توسط جناب «علیرضا تکلو» مدیریت می‌شود.


بیمارستان پیش فرض

مجتمع بيمارستانی ياس (میرزا کوچک خان جنگلی)، اولین بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی زنان و زایمان ایران به شمار می‌رود که سال ۱۳۶۲ با نام بیمارستان «دکتر جهانشاه صالح» در پیچ شمیران تأسیس شده سپس به بیمارستان شوروی در خیابان کریم‌خان زند منتقل گردیده است.

بیمارستان شوروی بعداً به نام‌های میرزاکوچک خان، جامع زنان و محب یاس با فعالیت اصلی مرکز درمانی، پژوهشی و آموزشی تغییر نام داده و ساختمان آن هم نهایتاً به ساختمانی ۱۰ طبقه با مساحت ۴۲۰۰ مترمربع تبدیل شده است.

بیمارستان محب یاس، رسماً از سال ۱۳۹۳ افتتاح شده و امروزه با وجود ۴۰۰ تخت، توسط جناب «علیرضا تکلو» مدیریت می‌شود.