بیمارستان شهید محمدی بندرعباس

هرمزگان ، بندر عباس ، بلوار جمهوری اسلامی ایران ، خیابان کمربندی ، روبروی مرکز بهداشت شهرستان
07633347000
بیمارستان پیش فرض

پزشکان