دکتر مرضیه ابوترابی؛ متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ ام اس
دکتر مرضیه ابوترابی؛ متخصص مغز و اعصاب، فلوشیپ ام اس

دکتر مرضیه ابوترابی

یزد
پزشک - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
English
Persian
متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
پزشک
معاینه بالینی

جوایز و تقدیرنامه ها


رتبه سوم پزشکی ورودی ۸۰ دانشگاه شهید صدوقی یزد

رتبه سوم آزمون علوم پایه در دانشگاه شهید صدوقی یزد

تحصیلات


1387
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر مرضیه ابوترابی در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد گردید.

1391
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

وی در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ دکترای تخصصی نورولوژی (مغز و اعصاب) از دانشگاه علوم پزشکی کرمان گردید.

1391
دانشگاه علوم پزشکی تهران

وی در سال ۱۳۹۹ موفق به اخذ فلوشیپ ام اس از دانشگاه علوم پزشکی تهران گردید.

بیمارستان ها