عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر مسعود رحیمیان

یزد
پزشک - متخصص ریه
English
Persian
پزشک
معاینه بالینی
متخصص ریه