دکتر مسعود رحمانیان؛ متخصص غدد
دکتر مسعود رحمانیان؛ متخصص غدد

دکتر مسعود رحمانیان

یزد
پزشک - فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
English
Persian
فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
پزشک
معاینه بالینی