دکتر هاشم حجت؛ بورد تخصصی رادیولوژی
دکتر هاشم حجت؛ بورد تخصصی رادیولوژی

آقای دکتر هاشم حجت

یزد
پزشک - متخصص رادیولوژی
English
Persian
سونوگرافی و رادیولوژی
پزشک
رادیولوژی جنین

جوایز و تقدیرنامه ها


جزو ۱۰ نفر برتر بورد تخصصی رادیولوژی

کسب لوح تقدیر از بیمه های همگانی به عنوان رادیولوژیست نمونه درسال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

تحصیلات


1385
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر هاشم حجت در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ مدرک دکترای عمومی حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده اند.

1391
دانشگاه علوم پزشکی کرمان- تهران

دکتر هاشم حجت در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ مدرک تخصص رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان – تهران شده اند.

1391
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر هاشم حجت در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

بیمارستان ها