آقای دکتر هاشم حجت

متخصص رادیولوژی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :یزد
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

رادیولوژی جنین

جوایز و تقدیرنامه ها

  • جزو ۱۰ نفر برتر بورد تخصصی رادیولوژی

  • کسب لوح تقدیر از بیمه های همگانی به عنوان رادیولوژیست نمونه درسال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴

تحصیلات

1385

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دکتر هاشم حجت در سال ۱۳۸۵ موفق به اخذ مدرک دکترای عمومی حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان شده اند.

1391

دانشگاه علوم پزشکی کرمان- تهران

دکتر هاشم حجت در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ مدرک تخصص رادیولوژی و سونوگرافی از دانشگاه علوم پزشکی کرمان – تهران شده اند.

1391

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر هاشم حجت در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ بورد تخصصی رادیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

بیمارستان ها