دکتر افسانه قاسمی

سونوگرافی و رادیولوژی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :یزد
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

سونوگرافی رادیولوژی

بیمارستان ها