دکتر محمدباقر اولیا

فوق تخصص روماتولوژی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :یزد
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
دکتر محمدباقر اولیا

خدمات درمانی قابل ارائه

بیماری های غیر تصادفی کمر، مفاصل و گردن بیماری های غیر جراحی مفاصل استخوان و ستون فقرات بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع

جوایز و تقدیرنامه ها

  • رتبه اول دوره پزشکی عمومی سال ۱۳۷۲

  • رتبه نهم کشوری تخصص داخلی سال ۱۳۷۷

  • رتبه سوم کشوری تخصص روماتولوژی ۱۳۸۱

  • سر دبیر مجله بین المللی JCRP

  • بنیان گذار روابط بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی یزد

  • جوان ترین پروفسور دانشگاه در رشته بالینی دانشکده پزشکی

تحصیلات

1372

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شده اند.

1377

دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۱۳۷۷ موفق به اخذ مدرک تخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی یزد – تهران شده اند.

1381

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ مدرک فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران شده اند.

2008

دانشگاه Sheffield انگلستان

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۲۰۰۸ موفق به اخذ مدرک فلوشیپ تحقیقاتی از دانشگاه Sheffield انگلستان شده اند.

بیمارستان ها