پروفسور محمدباقر اولیا، متخصص روماتولوژی
پروفسور محمدباقر اولیا، متخصص روماتولوژی

دکتر محمدباقر اولیا

یزد
پزشک - فوق تخصص روماتولوژی
English
Persian
فوق تخصص روماتولوژی
پزشک
بیماری های غیر تصادفی کمر، مفاصل و گردن
بیماری های غیر جراحی مفاصل استخوان و ستون فقرات
بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع

جوایز و تقدیرنامه ها


رتبه اول دوره پزشکی عمومی سال ۱۳۷۲

رتبه نهم کشوری تخصص داخلی سال ۱۳۷۷

رتبه سوم کشوری تخصص روماتولوژی ۱۳۸۱

سر دبیر مجله بین المللی JCRP

بنیان گذار روابط بین الملل در دانشگاه علوم پزشکی یزد

جوان ترین پروفسور دانشگاه در رشته بالینی دانشکده پزشکی

تحصیلات


1372
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۱۳۷۲ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد شده اند.

1377
دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۱۳۷۷ موفق به اخذ مدرک تخصص داخلی از دانشگاه علوم پزشکی یزد – تهران شده اند.

1381
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ مدرک فوق تخصص روماتولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران شده اند.

2008
دانشگاه Sheffield انگلستان

دکتر محمدباقر اولیا در سال ۲۰۰۸ موفق به اخذ مدرک فلوشیپ تحقیقاتی از دانشگاه Sheffield انگلستان شده اند.

بیمارستان ها