دکتر جلال دستمالچی؛ متخصص قلب
دکتر جلال دستمالچی؛ متخصص قلب

دکتر جلال دستمالچی

یزد
پزشک - متخصص بیماریهای قلب و عروق
English
Persian
متخصص بیماریهای قلب و عروق
پزشک
معاینه بالینی
کاردیولوژی

جوایز و تقدیرنامه ها


رتبه چهارم کشوری در آزمون جامع پذیرش دستیاری تخصصی در سال ۱۳۸۵ رتبه سوم کشوری بورد تخصصی قلب و عروق در سال ۱۳۹۰ استادیار سابق اینترونشنال‌ کاردیولوژی دانشگاه علوم‌پزشکی یزد

تحصیلات


1382
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر جلال دستمالچی در سال ۱۳۸۲ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

1390
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر جلال دستمالچی در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ مدرک تخصص قلب و عروق از دانشگاه علوم پزشکی ایران شده اند.

1393
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر جلال دستمالچی در سال ۱۳۹۳ موفق به اخذ مدرک فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی از دانشگاه علوم پزشکی ایران شده اند.

بیمارستان ها