دکتر پهلوان حسینی، متخصص ارتوپدی
دکتر پهلوان حسینی، متخصص ارتوپدی

دکتر حمید پهلوان حسینی

یزد
پزشک - متخصص ارتوپدی
English
Persian
متخصص ارتوپدی
پزشک
معاینه بالینی

جوایز و تقدیرنامه ها


رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان شهید دکتر رهنمون معاون آموزشی گروه ارتوپدی ۱۳۷۳ – ۱۳۹۰

تحصیلات


1361
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید پهلوان حسینی در سال ۱۳۶۱ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

1371
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید پهلوان حسینی در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مدرک دوره دستیاری ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

بیمارستان ها