دکتر حمید پهلوان حسینی

متخصص ارتوپدی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :یزد
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
دکتر حمید پهلوان حسینی

خدمات درمانی قابل ارائه

معاینه بالینی

جوایز و تقدیرنامه ها

  • رئیس بخش ارتوپدی بیمارستان شهید دکتر رهنمون معاون آموزشی گروه ارتوپدی ۱۳۷۳ – ۱۳۹۰

تحصیلات

1361

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید پهلوان حسینی در سال ۱۳۶۱ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

1371

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر حمید پهلوان حسینی در سال ۱۳۷۱ موفق به اخذ مدرک دوره دستیاری ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.