عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر موسی تقی پور بی بالان

فارس
پزشک - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
English
Persian
پزشک
بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع
درمان تومورهای مغزی
بیماری های دیسک
تنگی کانال نخاع

جوایز و تقدیرنامه ها


بیمارستان ها