دکتر موسی تقی پور بی بالان

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :فارس
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع درمان تومورهای مغزی بیماری های دیسک تنگی کانال نخاع

جوایز و تقدیرنامه ها

بیمارستان ها