عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر علی حق نگهدار

فارس
پزشک - متخصص بیماریهای مغز و اعصاب
English
Persian
پزشک
بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع
درمان تومورهای مغزی

جوایز و تقدیرنامه ها


بیمارستان ها