دکتر علی حق نگهدار

متخصص بیماریهای مغز و اعصاب

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :فارس
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع درمان تومورهای مغزی

جوایز و تقدیرنامه ها

بیمارستان ها