عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر فرشاد انتصاری

تهران
پزشک - متخصص بیماریهای قلب و عروق
English
Persian
پزشک
آنژیوگرافی
تست ورزش

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


دانشگاه جندی شاپور اهواز

دکترای عمومی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

متخصص قلب و عروق

بیمارستان ها