دکتر احمدعلی امیرغفران

متخصص جراحی عمومی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :فارس
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

جراحی قلب تشخیص و درمان بیماری‌های قلب و عروق

جوایز و تقدیرنامه ها

  • عضو انجمن جراحان قلب آسیا (AS CVTS) و اروپا (EACTS)

  • عضو انجمن جراحان قلب ایران (ISCS) و انجمن پیوند ایران (IST)

تحصیلات

1369

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پزشکی عمومی

1373

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص جراحی عمومی

1376

دانشگاه لندن

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

بیمارستان ها