عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر احمدعلی امیرغفران

فارس
پزشک - متخصص جراحی عمومی
English
Persian
پزشک
جراحی قلب
تشخیص و درمان بیماری‌های قلب و عروق

جوایز و تقدیرنامه ها


عضو انجمن جراحان قلب آسیا (AS CVTS) و اروپا (EACTS)

عضو انجمن جراحان قلب ایران (ISCS) و انجمن پیوند ایران (IST)

تحصیلات


1369
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پزشکی عمومی

1373
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص جراحی عمومی

1376
دانشگاه لندن

فوق تخصص جراحی قلب وعروق

بیمارستان ها