عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر جواد کجوری

فارس
پزشک - متخصص بیماریهای قلب و عروق
English
Persian
پزشک

جوایز و تقدیرنامه ها


دوره های فوق تخصص عروق زیر زانو، عروق مغزی و ایورت را از فرانسه، المان، ایتالیا و امریکا

مدیرگروه قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تحصیلات


1375
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

پزشکی عمومی

1378
دانشگاه علوم پزشکی شیراز

بورد تخصصی قلب و عروق

1382
دانشگاه علوم پزشکی ایران

فوق تخصص کاردیولوژی تهاجمی

بیمارستان ها