دکتر سید حسین سعید بنادکی

متخصص ارتوپدی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :یزد
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
دکتر سید حسین سعید بنادکی

خدمات درمانی قابل ارائه

معاینه بالینی

جوایز و تقدیرنامه ها

  • رئیس انجمن جراحان دست ایران

تحصیلات

1370

دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سیدحسین سعید بنادکی در سال ۱۳۷۰ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

1379

دانشگاه علوم پزشکی یزد

دکتر سیدحسین سعید بنادکی در سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ مدرک تخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی یزد شده اند.

1381

دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سیدحسین سعید بنادکی در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ مدرک فوق تخصص جراحی دست از دانشگاه علوم پزشکی ایران شده اند.