دکتر سید حسین سعید بنادکی، متخشش ارتوپدی
دکتر سید حسین سعید بنادکی، متخشش ارتوپدی

دکتر سید حسین سعید بنادکی

یزد
پزشک - متخصص ارتوپدی
English
Persian
متخصص ارتوپدی
پزشک
معاینه بالینی

جوایز و تقدیرنامه ها


رئیس انجمن جراحان دست ایران

تحصیلات


1370
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر سیدحسین سعید بنادکی در سال ۱۳۷۰ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

1379
دانشگاه علوم پزشکی یزد

دکتر سیدحسین سعید بنادکی در سال ۱۳۷۹ موفق به اخذ مدرک تخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی یزد شده اند.

1381
دانشگاه علوم پزشکی ایران

دکتر سیدحسین سعید بنادکی در سال ۱۳۸۱ موفق به اخذ مدرک فوق تخصص جراحی دست از دانشگاه علوم پزشکی ایران شده اند.

بیمارستان ها