دکتر کاظم حاجی میرزاده؛ متخصص داخلی
دکتر کاظم حاجی میرزاده؛ متخصص داخلی

دکتر سید محمد کاظم حاجی میرزاده

یزد
پزشک - متخصص بیماریهای داخلی
English
Persian
متخصص بیماریهای داخلی
پزشک

جوایز و تقدیرنامه ها


هیئت علمی دانشگاه علی ابن ابی طالب دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چند دوره کسب عنوان پزشک نمونه استان

ریاست کمیسیون های پزشکی اشتغال

پزشک نمونه هیئت عملی دانشگاه علی ابن ابی طالب در رشته داخلی

ریاست کمیسیون های پزشکی متقاضیان استخدام

تحصیلات


1366
دانشگاه اصفهان

دکتر حاجی میرزاده در سال ۱۳۶۶ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه اصفهان گردید.

1378
دانشگاه تهران

وی در سال ۱۳۷۸ موفق به اخذ تخصص بیماری های داخلی از دانشگاه تهران گردید.

بیمارستان ها