دکتر سید محمد ابریشم، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت
دکتر سید محمد ابریشم، متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت

دکتر سید محمد ابریشم

یزد
پزشک - متخصص پروتزهای دندانی
English
Persian
متخصص پروتزهای دندانی
پزشک
ایمپلنت
لمینت دندان
روکش دندان

جوایز و تقدیرنامه ها


عضو بنیاد ملی نخبگان

تحصیلات


1387
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران

دکتر سید محمد ابریشم در سال ۱۳۸۷ موفق به اخذ مدرک دندانپزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران شده اند.

1392
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر سید محمد ابریشم در سال ۱۳۹۲ موفق به اخذ مدرک تخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت از دانشگاه علوم پزشکی مشهد شده اند.

پکیج های درمانی