دکتر محمد آیتی فیروزآبادی؛ متخصص ارتوپد
دکتر محمد آیتی فیروزآبادی؛ متخصص ارتوپد

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی

یزد
پزشک - متخصص ارتوپدی
English
Persian
متخصص ارتوپدی
پزشک
معاینه بالینی
جراحی استخوان

جوایز و تقدیرنامه ها


پزشک نمونه استان سیستان و بلوچستان در سال ۱۳۸۵

پژوهشگر برتر دانشگاه علوم پزشکی زاهدان در حوزه بهداشت در سال ۱۳۸۵

رزیدنت برتر بیمارستان شریعتی تهران در سال ۱۳۸۹-۱۳۹۰

تحصیلات


1384
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی در سال ۱۳۸۴ موفق به اخذ مدرک پزشکی عمومی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

1390
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر محمد آیتی فیروزآبادی در سال ۱۳۹۰ موفق به اخذ مدرک تخصص ارتوپدی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

بیمارستان ها