دکتر کاظم کریمی

دکترای تخصصی فیزیوتراپی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :یزد
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

فیزیوتراپی معاینه بالینی