بیمارستان ها و مراکز درمانی

بیمارستان پیش فرض

بیمارستان کوثر شیراز

(بیمارستان)
شهر: فارس
بیمارستان پیش فرض

بیمارستان یاس تهران

(بیمارستان)
شهر: تهران
بیمارستان پیش فرض

بیمارستان جم تهران

(بیمارستان)
شهر: تهران
بیمارستان پیش فرض

بیمارستان عسکریه اصفهان

(بیمارستان)
شهر: اصفهان