عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر نادر نوری ماجلان

یزد
پزشک - متخصص بیماریهای داخلی
English
Persian
متخصص کلیه و غدد فوق کلیه
پزشک

بیمارستان ها