دکتر مهدیه کمالی، متخصص زنان و زایمان
دکتر مهدیه کمالی، متخصص زنان و زایمان

دکتر مهدیه کمالی

یزد
پزشک - متخصص زنان و زایمان
English
Persian
متخصص زنان و زایمان
پزشک
معاینه بالینی

جوایز و تقدیرنامه ها


سه سال سابقه خدمت در شهرستان میناب

سه سال سابقه خدمت در شهرستان یزد

تحصیلات


1391
دانشگاه علوم پزشکی تهران

دکتر مهدیه کمالی در سال ۱۳۹۱ موفق به اخذ مدرک تخصص زنان، زایمان و نازایی از دانشگاه علوم پزشکی تهران شده اند.

بیمارستان ها


پکیج های درمانی