دکتر احمد شجری؛ متخصص اطفال (کلیه)
دکتر احمد شجری؛ متخصص اطفال (کلیه)

دکتر احمد شجری

یزد
پزشک - فوق تخصص کلیه اطفال
English
Persian
فوق تخصص کلیه اطفال
پزشک
معاینه بالینی