عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر حمیدرضا عبداله پور

خراسان رضوی
پزشک - متخصص ارتوپدی
English
Persian
متخصص ارتوپدی
پزشک
معاینه بالینی
بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع
جراحی مفصل زانو
ترمیم مینیسک و پارگی رباط صلیبی
درمان انواع بیماری های ستون فقرات

جوایز و تقدیرنامه ها


تحصیلات


دانشگاه علوم پزشکی کرمان

پزشک عمومی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

تخصص ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

دوره فوق تخصصی جراحی ستون فقرات

بیمارستان ها