دکتر مهدی مینو سپهر

متخصص ارتوپدی

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :خراسان رضوی
برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
عکس پیش فرض

خدمات درمانی قابل ارائه

بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع جراحی مفصل زانو بیماری های دیسک جراحی تاندون ترمیم مینیسک و پارگی رباط صلیبی درد عصب سیاتیک درمان شکستگی و دررفتگی لگن درمان انواع بیماری های ستون فقرات

تحصیلات

1386

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تخصص ارتوپدی

بیمارستان ها