عکس پیش فرض
عکس پیش فرض

دکتر مهدی مینو سپهر

خراسان رضوی
پزشک - متخصص ارتوپدی
English
Persian
پزشک
بیماری های دیسک و تنگی کانال نخاع
جراحی مفصل زانو
بیماری های دیسک
جراحی تاندون
ترمیم مینیسک و پارگی رباط صلیبی
درد عصب سیاتیک
درمان شکستگی و دررفتگی لگن
درمان انواع بیماری های ستون فقرات

تحصیلات


1386
دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکترای پزشکی عمومی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

تخصص ارتوپدی

بیمارستان ها