خانم دکتر آتوسا کریمی

متخصص زنان و زایمان

تسلط به زبانهای: English Persian
شهر :تهران

انجام روش های کمک باروری IVF - IUI

میکرواینجکشن - هیستروسکوپی -پولیپ -سپتوم

برای ارتباط با پزشک با ما تماس بگیرید
atusa karimi

خدمات درمانی قابل ارائه

خدمات مشاوره ای IVF IUI ICSI مراقبت های دوران بارداری هیستروسکوپی

تحصیلات

1380

دکتر اتوسا کریمی در سال 1380 موفق به اخذ مدرک پزشک عمومی شدند

1388

شهید بهشتی تهران

دکتر اتوسا کریمی در سال1388 موفق به اخذ مدرک تخصص زنان و زایمان از دانشگاه شهید بهشتی شدند

1394

فوق تخصص درمان نازایی

دکتر اتوسا کریمی در سال 1394 موفق به اخذ مدرک فوق تخصص نازایی از پژوشگاه ابن سینا شدند